Er boligbytte trygt?

Boligbyttenettverket bygger på ærlighet, tillit og ansvarlighet. Vi oppfordrer alle medlemmer til å holde disse dyder høyt. Alle bidrar til tilliten mellom medlemmer ved å skrive tilbakemeldinger, verifisere deres medlemskonti, skrive detaljerte bolig- og medlemsprofiler og inngå boligbytteavtaler.

Under et boligbytte åpner du og din byttepartner deres hjem for hverandre, og det er derfor viktig å vite at dere kan stole på hverandre. Gode boligbytter er basert på god kommunikasjon. Hvis dere følger disse enkle retningslinjene, er dere godt dekket med hensyn til sikkerhet.
 

1. Skaff deg informasjon via siden

Flere funksjoner er beregnet på å gjøre boligbyttet så lett og gjennomsiktig som mulig.
 • Detaljerte medlemsprofiler - knytt et ansikt til boligen din.
 • Verifisering av telefonnumre, e-post-adresser og konti hos sosiale medier - som en ekstra bekreftelse av identiteten.
 • Les tilbakemeldinger - for å se hvem din byttepartner tidligere har byttet med, og hvordan de har blitt beskrevet.
 • Sikkert mailsystem - gjør at du kan kontakte andre medlemmer uten å måtte oppgi  hvem du er. Du har full kontroll over dine kontaktopplysninger.
 • Lokal medlemsstøtte - tilgjengelig via e-post, telefon og chat.

Før du sier ja til et boligbytte, anbefaler vi: 
 • Les nøye gjennom din potensielle byttepartners profiler
 • Les eventuelle tilbakemeldinger
 • Be dine potensielle byttepartnere verifisere deres identitet (hvis de ikke allerede har gjort det)
 • Snakk sammen i telefon eller via Skype

2. Fortrolighet og sikker kommunikasjon

Via vårt mailsystem kan du trygt kommunisere med andre medlemmer uten å behøve å utlevere noen personlige kontaktopplysninger. Vi er opptatt av at man kan bevare sin anonymitet. På din boligprofil og din medlemsprofil vil andre medlemmer aldri kunne se:
 
 • Ditt fulle navn (kun ditt fornavn, som vi anbefaler deg å skrive)
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adresse
 • Plassering på kartet (den vil være omtrentlig)

Når dere begynner å kjenne hverandre litt bedre og føler dere trygge, avtaler dere å utveksle private kontaktopplysninger.


 

3. Vi står klar til å hjelpe

Over hele verden har vi lokale representanter som er klare til å hjelpe. Hos BoligBytte.com som er den norske gren av HomeExchange.com, sitter det en norsk representant, som selv er en garvet boligbytter og gjerne bidrar med gode råd som passer til deres situasjon.
HomeExchange.com er et 20 år gammelt boligbyttenettverk, så vi har masse erfaring å dra nytte av. Nøl ikke med å kontakte oss for hjelp.
 

4. Vær presis i beskrivelsen av deres forventninger

Dine profiler er dine utstillingsvinduer og billett til verden. De bør helst virke innbydende på andre medlemmer og få dem til å kontakte deg. Vær nøye når du utyller dine profiler. De er viktige kilder for andre til å forstå hvem du er.
 

5. Oppgi nødkontakter

Skriv en liste med kontaktnumre på følgende:
 • Lokal kontaktperson (nabo eller venn) 
 • Alarmsentralnumre: brann 110, politi 112, ambulanse 113
 • Leger/ tannleger
 • Evt. bilforsikringsinformasjon 
 • Bilverksted

De fleste holder kontakten via telefon, sms og evt. e-post under hele boligbyttet.

6. Informer dine naboer

Det er en god idé å fortelle personer som kunne tenkes å stikke innom på uventet besøk, at du har gjester i hjemmet. Informer dem om din byttepartners ankomst- og avreisedatoer. Du kan også etterlate en ekstra nøkkel hos naboen.
 

7. Det er okay å si nei takk

Hvis din byttepartner ikke oppgir de opplysninger du har bruk for og gjør det vanskelig for deg å bestemme deg, så be dem fylle ut deres medlemsprofil og bekrefte deres identitet via våre verifiseringsfunksjoner.
Hvis du ikke er overbevist om at det er en god match for deg, så er det i orden å høflig si nei til tilbudet. Husk å gjøre det så tidlig som mulig. Det er i orden å si nei, men man skal ikke holde den annen part i uvisshet.

God fornøyelse!